Yargıtay’dan emsal karar: Boşanmada mal paylaşımında ‘miras’ detayı

Emsal özellikte bir karara imza atan Yargıtay, eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da paranın ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal durumunda olduğuna, boşanmada mal paylaşımına dahil edilemeyeceğine hükmetti. Evlilik birliği için harcandığı ispatlanamayan ortaklaşa hesaptaki tüm paranın davacıya ilişik bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Bursa’da 1984’te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. Boşanma kararının kesinleşmesinin arkasından davacı hanım, babasından miras kalan sadece kocasıyla açmış olduğu ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini istedi. Davalı kocanın, kendisine informasyon vermeksizin hesaptan yüklü oranda para çektiğini özetleyen davacı hanım, bu paranın davalı tarafınca sebebi bilinmeyecek şekilde harcandığını yada saklandığını öne sürdü. Başka bir banka şubesinde bulunan ortak hesaptan ve kredi kartlarından davalı tarafınca yüklü oranda para çekildiğinin sonradan tespit edildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 138 bin TL’nin tahsilini talep etti. Davalı, davanın reddini diledi. Davanın kısmen kabülüne hükmetti. Sonucu davalı koca temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. YARGITAY MAHKEME KARARINI BOZDU
Emsal nitelikteki kararda; mirastan kalan paranın ortak hesaba yatırılsa dahi kişisel mal hükmünde olduğuna dikkat çekildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:
Emekli banka promosyonları arttı mı, ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
“Davacı taraf ortaklaşa hesaptaki paranın ölen babasından intikalen gelen taşınmazın satışından elde edilmiş para bulunduğunu ileri sürmüştür. Davalı ise bu olguyu kabullenerek, davacıya babasından gelen ve ortaklaşa hesaba yatırılan bu paranın gerek ortaklaşa evlatları gerekse ortak evleri için kullandıkları savunmasında bulunmuştur. Mahkemece, ortaklaşa hesaptaki paranın davalı tarafınca çekilmiş olduğu, bu paranın tarafların ortaklaşa çocuğunun sünnet düğünü için harcandığı ve ortak evin tadilatı için kullanıldığı yönündeki davalı savunmasının kanıtlanamadığı öne sürülen nedeni ve yarı yarıya mesuliyet esası benimsenerek davanın kısmen kabulüne hükmetmiştir. Bilinmiş olduğu suretiyle 4721 sayılı Türk Çağdaş Kanunu 220/2. maddesine bakılırsa, bir eşin miras ya da herhangi bir halde karşılıksız kazanma kanalıyla elde etmiş olduğu malvarlığı değerleri kişisel mal kabul edilmektedir. Mahkemenin de kabulünde olduğu suretiyle, ortaklaşa hesaptaki para, davacıya ölen babasından intikalen gelen kişisel malvarlığı olup, bunun ortaklaşa hesaba yatırılmış olması, bu paranın niteliğini değiştirmeyecektir. Davalı tarafınca çekilmiş olduğu dosya ile durağan(durgun) olan paranın evlilik birliğine özgülenerek harcandığı davalı tarafınca ispatlanamamıştır. Hal bu şekilde olunca, ortaklaşa hesaptaki paranın tamamının davacıya ilişik kişisel mal varlığı kabul edilerek sonucuna bakılırsa bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir.”

Son Dakika Haberler