Women-20 Zirvesi Tikad’ın Türkiye delegasyonu başkanlığında Endonezya’da gerçekleşti

Women-20’nin internasyonal alanda hanımefendilerin güç birliğinin mühim bir zemini bulunduğunu söyleyen TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut : “ Bir tek kendi ülkelerimizle sınırı olan kalmadan tüm dünyadaki hanımefendiler için daha iyi koşulların sağlanması amacıyla, güçlerini ve birikimlerini birleştiren hanımefendiler olarak bu yılki W20 zirvesinde hedeflerimize ulaşmak için bir adım daha attığımıza inanıyorum” dedi.
Hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Nilüfer Bulut : “Çaba harcayan tüm ülke temsilcilerini kutluyorum, biz TİKAD olarak Türkiye Delegasyonu Başkanlığını yürütmekten ülkemiz adına normal olarak büyük gurur duyduk. Bilhassa hanımefendilerin karar mekanizmalarında daha çok yer almasının hanımefendilerin her alanda güçlendirilmesi gayretlerinde kilit önemde olduğuna inanıyorum. Başta Women-20 olmak suretiyle tüm uluslar arası platformlarda bunun dile getirilmesinin ve bu konudaki çalışmaların ortaklaşmasının mühim bulunduğunu düşünüyorum” dedi. İçinde kadının olmadığı bir ekonominin başarıya ulaşamayacağını bugün tüm dünyanın artık anladığını vurgulayan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, kadının ekonomik yaşamın içine sokulması için ihtiyaç duyulan her türlü adımın hızla atılması yönündeki artan trendin arkasındaki nedenin bu bulunduğunun altını çizdi: “Zenginleşme ve refahın tabana yayılmasının yolu, yaşamın yarısı olan hanımefendilerin, ekonominin ve yönetimin de yarısında yer almalarından geçmektedir”.

W20 emek harcamaları hakkında özetlemek gerekirse data veren TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut : “ Bu yılki W20 çalışmalarında öncelikli 5 başlık belirledik, her yıl dönem başkanı ülkenin öne çıkardığı öncelikli başlıklar üstünde yıl boyu beraber emek harcayarak, G20 Zirvesi’nde liderlere sunulmak suretiyle konsensusa dayalı bir metin ortaya çıkarıyoruz. Bu yıl da, her tür ayrımcılıktan uzak bir tutumla eşitlikçiliğin temel alınmasının gereğini, ekonominin içinde daha çok yer tutması için hanımefendilerin kontrolündeki mikro, ufak ve orta ölçekli işletmelere daha çok destek olunmasını, sıhhat alanında bayanları dikkate alan eşitlikçi bir anlayışın önemini, kırsal kesimdeki hanımefendilerin problemlerine dönük çözümlerimizi, engelli hanımefendilerin yaşadıkları güçlüklere eşitlikçi çözümler geliştirilmesinin gereğini ele alan başlıklarda bir ortak metin hazırladık” dedi.
TİKAD’ın kurulduğu günden bu tarafa hanımefendilerin bilhassa ekonomik alanda daha etkin olmaları icap ettiğinin altını çizdiğini dile getiren Nilüfer Bulut :​“Hanımefendilerin finansa erişim mevzusunda maruz kaldıkları sıkıntılar, o ülkedeki hanımefendilerin ekonomik hayata katılmasının önündeki engel anlamına gelir. Bir taraftan kadının istihdam alanları yaratmasını ve ekonomiye dahil olmasını istiyoruz, fakat finansa erişim olanaklarından yoksun bırakıyoruz. Bu, çözmek zorunda olduğumuz bir çelişkidir. TİKAD’a gelen taleplerden biliyorum ki, finansa erişim imkanlarını ya bilemediği için, ya da kredi başvurularında kendisinden istenen teminatlara haiz olmadığı için işletmesini kapatmak zorunda kalmış, oysa bir ihtimal birazcık destekle ilerleyecek birçok hanım var.” Dedi.Bunun ülkeler için ciddi bir ekonomik yitik da yarattığını vurgulayan Nilüfer Bulut: “Onları iyi mi üretim piyasasına dahil edeceğimizi ve iyi mi ekonominin içinde tutacağımızı ciddiyetle ele almak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, hanım işletmelerin sayısını çoğaltmak, bir ülkede ekonomiyi direkt ve tabandan etkileyebilecek bir unsurdur.
Bu şekilde uluslar arası toplantılarda görüyoruz ki, bunlar aslen tüm dünyadaki hanımefendilerin ortak sorunları, biz işte W20 zirvesinde bu ortak problemlere ortak çözümler geliştirme ve karar alıcıların dikkatini buna çekme gayretindeyiz. Women -20 kurulduğundan bu yana fazlaca yol kat etti, hanımefendiler için daha da büıyük işler yapacağımıza yürekten inanıyorum.TİKAD olarak W20 zirvesinde Türkiye’yi delegasyon başkanı olarak temsil etmek bizim için hem büyük bir mesuliyet, hem de büyük bir kıvanç oldu. Yıl süresince devam eden çalışmaların peşinden, öteki ülke delegeleriyle ortak bir metin üstünde konsensüs sağlanması ve öncelikli başlıkların detaylandırılması, tecrübelerin paylaşılması ve kapsayıcı bir deklerasyonun ortaya çıkartılması mühim çaba ve çaba gerektiriyor.TİKAD adına W20 emek harcama grubunun başkanlığını üstüne alan TİKAD yönetim kurulu üyesi Esin Güral Argat: “ Her alanda kadının güçlendirilmesi adına küresel ölçekte bir emek harcama yürüten Women-20; inanıyorum ki bir tek G20 ülkeleri için değil, tüm ülke bayanları için yol açıcı bir misyon üstüne alıyor. Hanımefendilerin karşı karşıya kaldıkları sorunların ortak paydası üstünde yükselen bir emek harcama bu aslen. Biz Tikad olarak, delegasyonumuzda yer edinen Kagider ve Kadem benzer biçimde iki kıymetli derneğin de katkısı ve işbirliğiyle Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Ülkemiz adına çalışmaya deneyim ve birikimlerimizi Türkiye’yi daha da ileri taşımak için seferber etmeye gururla devam edeceğiz.” dedi

Son Dakika Haberler