Otomotivde üretim ve ihracat artışta

25.07.2022 11:39 Haber Deposu: Mehmet Ali Kantarcı Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Haziran dönemine ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna gore, senenin ilk yarısında toplam otomotiv üretimi bundan önceki senenin aynı dönemine gore yüzde 2 artarak 649 bin 311 tane, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 382 bin 947 tane olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle beraber toplam üretim ise 673 bin 991 adede ulaştı. Bu zamanda, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Vasıta grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafifçe araçlarda (otomobil + hafifçe ticari vasıta) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33, traktörde ise yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.
Ağır ticari vasıta iyi gidiyor Ocak-Haziran döneminde ticari vasıta üretimi bundan önceki senenin aynı dönemine gore yüzde 19 artış gösterdi. Bu zamanda, ağır ticari vasıta grubunda üretim yüzde 26 artarken, hafifçe ticari vasıta grubunda üretim yüzde 18 arttı. Senenin ilk yarısında, toplam ticari vasıta üretimi yüzde 19 seviyesinde artarken 266 bin 364 tane olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Haziran döneminde bundan önceki senenin aynı dönemine kıyasla ticari vasıta pazarı yüzde 4, hafifçe ticari vasıta pazarı yüzde 6 oranında azalırken, ağır ticari vasıta pazarı yüzde 3 arttı. Bilhassa ağır ticari vasıta grubunda bundan önceki yıla gore artış gerçekleşmesine karşın baz tesiri dikkate alındığında 2015 yılına gore kamyon pazarı yüzde 30, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 53 oranında daraldı.
10 senelik ortalamaların yüzde 3 üstüne çıktı!
Senenin ilk yarısını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla gore yüzde 9 daralarak 375 bin 683 tane düzeyinde gerçekleşti. Bu zamanda, otomobil pazarı da yüzde 10 daraldı ve 278 bin 282 tane oldu. Son 10 senelik averajlar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 3, otomobil pazarı yüzde 4 oranında arttı. Ağır ticari vasıta pazarı yüzde 10 oranında artarken, hafifçe ticari vasıta pazarı ise geçen yıla paralel seviyede gerçekleşti. Bu zamanda, otomobil satışlarındaki yerli vasıta oranı yüzde 39 olurken, hafifçe ticari vasıta pazarında yerli vasıta oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti.
6 ayda 15,5 milyar dolarlık ihracat
Ocak-Haziran döneminde bundan önceki senenin aynı dönemine gore toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, Euro bazında ise yüzde 16 arttı. Bu zamanda, toplam otomotiv ihracatı 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 4,1 milyar Euro oldu. Senenin ilk altı ayında dolar bazında ana endüstri ihracatı yüzde 4 oranında artarken, tedarik endüstri ihracatı yüzde 7 oranında arttı.
2. sömestr beklentisi
OSD Başkanı Cengiz Eroldu İlk 6 ay pozitifken, gelecek 6 ay negatif bir tablo yaşanabileceğini kaydetti. Eroldu, Türk otomotiv endüstri fakat öteki taraftan en büyük pazar Avrupa’da fazlaca büyük beklentiler yok. Avrupa’da artan enflasyon ve adetlerdeki düşme Türk otomotiv endüstri açısından ihracat bacağında bir sorun yaratabilir. Buna yalnızca ihracat bacağı olarak da bakmamak lazım iç pazarda da artan fiyatlar bir miktar gevşemeye yol açacak benzer biçimde duruyor. Dolayısıyla ikinci yarı birazcık daha zor olacak. Şu an otomotiv sanayinin karşılaşmış olduğu en büyük problemler neler? Doğal bir tanesi hala tedarik zincirinde yaşadığımız problemler.”dedi. Dünya otomotiv vasıta üretiminde 89 milyon tane olan 2022 tahmini şu anda 84 milyon bulunduğunu kaydeden Eroldu,” 106-107 milyon olan 2025 tahmini şu anda 100 milyon seviyesinde. Bu tablo gösteriyor ki dünyada tekrar 100 milyonlu seviyelere çıkmak zor olacak. Avrupa’da da keza benzer bir durum var. Avrupa’da da 2022 daha ilkin 13-14 milyon seviyelerinde tahmin edilirken, son olarak rakamlar 12 milyonu gösteriyor. Burada da önceki tahminlere gore seneler içinde düşmeler söz mevzusu” diye konuştu.

Son Dakika Haberler