Halk Edebiyatı Özellikleri Nedir? Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Ve Türleri…

21.07.2022 10:59 Son Güncelleme: 21.07.2022 11:01 Halk Edebiyatı Özellikleri Nedir?
 1- Halk edebiyatında divan edebiyatına bakılırsa daha mütevazi bir dil kullanılır.
 2- 12. yüzyıldan itibaren tasavvufun Anadolu’da yaygınlaşmasıyla beraber, halk edebiyatında tasavvufi ögelere yer verilmiştir.
 3- Bu edebiyat türünde en oldukça kullanılan söz sanatları karşıtlık ve mecaz-i mürseldir.
 4- Divan edebiyatından değişik olarak, Farsça ve Arapça değil öz Türkçe kelimeler kullanılmıştır.
 5- Halk edebiyatı şairleri eserlerinde kendileri için “aşık”, “ozan” ve “acayip” kelimelerini kullanır.
 6- Tekke edebiyatının etkisiyle vahdet-i vücut ve tenasüh (ruh göçü) kavramlarına yer verilmiştir.  7- Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Abdal Musa, Balım Sultan, Ümmi Sinan ve Virani, halk edebiyatının temsilcileri içinde yer ediniyor.
 8- Ozanların terim anlamda kullandığı kelimelerden bazıları şunlardır: Uçmağ, canan, katre, zahit, kötü, kalım, felek.
 Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri
 A- Anonim Halk Edebiyatı
 1- Ağıt
 Ölen bir kişinin arkasından yazılan şiirlere ağıt ya da mersiye denir. Bu tür şiirlerde ölen kişinin meziyetleri anlatılır.
 2- Türkü
 Sonrasında bestelenmek suretiyle yazılan ve dörtlüklerden oluşan şiirler “türkü” olarak adlandırılır.
 3- Ninni
 Bebekleri uyuturken söylenen ve çoğunlukla tekerlemelerden a da anlam ifade etmeyen söz dizilerinden oluşan şiirlere ninni denir.
 4- Engel
 Aşk ve hasret duygularının işlendiği, 7’li hece ölçüsüyle yazılan şiir türüdür. En oldukça engel yazan halk ozanları, Karacaoğlan, Bayburtlu Zihni ve Dertli’dir.
 B- Aşık Edebiyatı
 Eski çağlarda, şiirlerini saz eşliğinde okuyan şairlere aşık dendiği için halk edebiyatı Aşık Edebiyatı adıyla da bilinir.
 1- Destan
 Bir devlet liderinin ya da halk kahramanının anlatıldığı manzum eserlere destan denir.
 2- Koşma
 Koşma taşlama ve güzelleme olarak ikiye ayrılır. Taşlamanın öteki adı hiciv, güzellemenin öteki adı ise kasidedir.
 3- Semai
 Semai türündeki şiirlerde mevzu sınırlaması yoktur. Tabiatın güzellikleri, memleket özlemi ya da ayrılık acısı lirik bir üslupla anlatılır.
 4- Varsağı
 Varsağı ile Koşma türündeki eserler benzer özelliklere haizdir. Aralarındaki tek fark, varsağı türündeki şiirlerin 8’li hece ölçüsüyle yazılmasıdır.
Seyahat Yazısı Nedir, Iyi mi Yazılır? Seyahat Yazısı Özellikleri Nedir?
 

Son Dakika Haberler